KONTAKT

Krajowy Instytut Rozwoju Gospodarki

Rynek 17 skr. poczt. 1, 72-320 Trzebiatów
poczta: kirg.instytut@gmail.com
tel. +48 535 650 610
tel. +48 525 614 500

Zapraszamy do rozwoju i współpracy!