Jak realizowany jest staż/praktyka zdalna?

Czy otrzymam dostęp do systemu zdalnej realizacji zadań?

Praktykant/ka lub stażysta/tka otrzymuje zaproszenie do systemu BITRIX, w którym przydzielane są zadania. Zaproszenie przychodzi na emaila, który podany będzie organizatorowi.

Co się dzieje po zarejestrowaniu się?

Należy wypełnić profil, dodać avatara i dane kontaktowe, które będą służyły sprawnej komunikacji z organizatorem stażu. W profilu należy też wypełnić swój opis, m.in. zakres doświadczeń, kierunku zawodowego, zainteresowań, które stażysta/tka lub praktykant/tka realizują. Tu znajdą się także oczekiwania, które uzgodnione zostaną z organizatorem.

Jak wypełnić umowę stażu szkoleniowego?

W umowie stażu szkoleniowego należy wypełnić swoje dane, czas trwania 300 godzin, kierunek rozwoju: np. specjalista ds. promocji i szkoleń, a także okres realizacji (wpisujemy dzień wypełnienia jako dzień zawarcia, dodajemy 5 miesięcy do tej daty). Staż szkoleniowy zawsze można wcześniej zakończyć, gdy zrealizowane będzie 300 godzin.

Czy można przedłużyć lub skrócić staż / praktykę?

Tak, można, przy zachowaniu realizacji odpowiedniej liczby godzin lub przedłużyć w przypadku np. podjęcia pracy, wyjazdu, innych sytuacji rodzinnych lub sesji na uczelni.

Jak odbywa się komunikacja i jak ważna jest ona w programie?

W ramach praktyki zdalnej ważna jest komunikacja i elastyczny czas pracy. Kontakt odbywa się 4ma kanałami:

  • telefonicznie (najpilniejsze kwestie lub wymagające szczegółowego doprecyzowania)
  • messenger (www.facebook.com/pmaterka) – sprawy pilne, instrukcje, powiadomienia że zadanie zostało zrealizowane, prośba o przydzielenie kolejnego zadania, pytania ogólne bardziej pilne.
  • Za pomoca czatu BITRIX – sprawy mniej pilne, opiekunowie są dostępni nieregularnie około 3 godziny dziennie.
  • Za pomocą wideorozmowy lub teamviewer (zdalnej instrukcji wideo przez internet, na komputerze stażysty.tki lub praktykanta/tki

Czy zadania są realizowane w określonych godzinach?

Nie, można je realizować w dowolnym czasie, nie ma więc wyznaczonych godzin na wykonywanie zadań. Sprawujemy opieke nad zadaniami 6 dni w tygodniu ok. 12 godzin dziennie (od 9.00 do 20.00).

Czy współpraca jest odpłatna?

NIE, dla żadnej ze stron.

Czy mogę pracować lub się uczyć lub być zarejestrowany/a w Urzędzie pracy?

Tak, staże i praktyki to forma rozwojowa, nieodpłatna, nie koliduje więc z otrzymywaniem świadczeń i traktowana jest jako praktyczna nauka zawodu.

Na jaki adres wysłać dokumenty stażu / praktyki ?

Krajowy Instytut Rozwoju Gospodarki
Al. Niepodległości 18/405, 70-412 Szczecin

Czy otrzymam zaświadczenie od odbyciu stażu / praktyki?

Tak, w zależności czy praktyka / staż jest realizowana na własną rękę czy też z programu unijnego lub jako praktyka studencka, dokument będzie inny, ale zawsze po pozytywnym przebiegu stażu / praktyki wystawiane jest stosowne potwierdzenie.