Jak realizowany jest staż/praktyka?

Jak realizowana jest forma zdalna stażu/praktyki?

Nasze praktyki odbywają się wyłącznie zdalnie. Spotkania moderacyjne odbywają się od poniedziałku do piątku na Discordzie, w zespołach komunikujemy się między sobą poprzez Telegram, a także pomocniczo poprzez Messenger. Na spotkaniach należy się pojawić minimum 2 razy w tygodniu. Każdemu praktykantowi/stażyście przydzielane są indywidualne zadania do wykonania, które pozwalają mu na wyrobienie wymaganych godzin.

Jak wypełnić umowę stażu szkoleniowego? Ile trwa staż?

W umowie stażu szkoleniowego należy wypełnić swoje dane, czas trwania 300 godzin, kierunek rozwoju: np. specjalista ds. promocji i szkoleń, a także okres realizacji (wpisujemy dzień wypełnienia jako dzień zawarcia, dodajemy 5 miesięcy do tej daty). Staż szkoleniowy zawsze można wcześniej zakończyć, gdy zrealizowane będzie 300 godzin.

Ile trwają praktyki i jak ustalić termin realizacji?

Termin rozpoczęcia praktykant ustala samodzielnie, uwzględniając własną dyspozycyjność, a czas trwania (ilość godzin) jest zazwyczaj narzucony przez uczelnię/szkołę.

Czy można przedłużyć lub skrócić staż / praktykę?

Tak, można, przy zachowaniu realizacji odpowiedniej liczby godzin lub przedłużyć w przypadku np. podjęcia pracy, wyjazdu, innych sytuacji rodzinnych lub sesji na uczelni.

Jak odbywa się komunikacja i jak ważna jest ona w programie?

W ramach praktyki zdalnej ważna jest komunikacja i elastyczny czas pracy. Kontakt odbywa się 4-ma kanałami:

  • telefonicznie (najpilniejsze kwestie lub wymagające szczegółowego doprecyzowania)
  • messenger (www.facebook.com/pmaterka) – sprawy pilne, instrukcje, powiadomienia że zadanie zostało zrealizowane, prośba o przydzielenie kolejnego zadania, pytania ogólne,
  • za pomocą aplikacji TELEGRAM – sprawy mniej pilne, opiekunowie są dostępni nieregularnie około 3 godziny dziennie,
  • za pomocą wideorozmowy na DISCORDZIE – obowiązkowe spotkania moderacyjne

Czy zadania są realizowane w określonych godzinach?

Nie, można je realizować w dowolnym czasie, nie ma więc wyznaczonych godzin na wykonywanie zadań. Sprawujemy opiekę nad zadaniami 6 dni w tygodniu ok. 12 godzin dziennie (od 9.00 do 20.00).

Czy współpraca jest odpłatna?

NIE, dla żadnej ze stron.

Czy mogę pracować lub się uczyć lub być zarejestrowany/a w Urzędzie pracy?

Tak, staże i praktyki to forma rozwojowa, nieodpłatna, nie koliduje więc z otrzymywaniem świadczeń i traktowana jest jako praktyczna nauka zawodu.

Na jaki adres wysłać dokumenty stażu / praktyki ?

Krajowy Instytut Rozwoju Gospodarki
ul. Rynek 17 skr. poczt. 1, 72-320 Trzebiatów

Jakie dane mam wpisać w umowie/deklaracji /dzienniczku praktyk?

Prosimy o przesyłanie, czy to mailowo, czy pocztą, wszystkich dokumentów z uzupełnionymi danymi praktykanta/stażysty oraz danymi naszej instytucji:

—————————————————–
nazwa instytucji:
Krajowy Instytut Rozwoju Gospodarki
Rynek 17/skr. poczt. 1, 
72-320 Trzebiatów
NIP 6692507214
KRS 0000377348
Regon 320958072
—————————————————–
opiekun praktyk/osoba reprezentująca/osoba do kontaktu:
Paweł Materka  
Prezes Zarządu
tel. 512 276 835 

 

Czy otrzymam zaświadczenie od odbyciu stażu / praktyki?

Tak, w zależności czy praktyka / staż jest realizowana na własną rękę czy też z programu unijnego lub jako praktyka studencka, dokument będzie inny, ale zawsze po pozytywnym przebiegu stażu / praktyki wystawiane jest stosowne potwierdzenie.